wiosna.gif, 4 kB

Prawo i Sprawiedliwość zakończyło wielką trasę pod hasłem „Wiosna Polaków”. Odwiedziliśmy wszystkie duże miasta w Polsce, spotkaliśmy się z tysiącami Polaków, aby przekonać ich, że polityka jest nie tylko dla elit, ale służyć ma wszystkim obywatelom. PiS skonsultował swoje propozycje z ca- łym społeczeństwem, a nie tylko ze środowiskami politycznymi, co stało się normą w III RP. To Polakom bowiem służyć mają te propozycje. Pokazali- śmy, że ludzie są podmiotem, a nie przedmiotem w rękach polityków. Wy- zwoliliśmy nową energię w społeczeństwie zdolnym do dokonywania mą- drych wyborów. To właśnie opinia publiczna pokazała w ostatnim czasie, że chce nowej jakości w życiu publicznym, opartej na elementarnych warto- ściach prawdy i uczciwości. Odpowiedzią na te dążenia jest program budo- wy IV Rzeczypospolitej.

W naszej wielkiej trasie, będącej nowatorskim rozwiązaniem w polskim życiu politycznym wzięli udział wszyscy, których myśli prowadzą w podo- bnym kierunku. Zaprezentowaliśmy naszą wizję budowy nowego państwa; państwa bezpiecznego, w którym prawo służy obywatelowi i jest bez- względne dla przestępców; w którym ludzka bieda nie jest zjawiskiem, obok którego przechodzi się obojętnie; państwa stojącego na straży uczci- wej konkurencji, w którym bez ograniczeń może rozwijać się wolna przed- siębiorczość; państwa Polaków.

Podczas wielkiej trasy „Wiosna Polaków” spotykaliśmy się z naszym lide- rem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim i innymi politykami PiS. Zaśpiewali dla nas: Ryszard Rynkowski, Justyna Steczkow- ska, Stanisław Sojka, Edyta Geppert, zespół Lombard. Mieliśmy też okazję wysłuchać ciętego słowa: Krzysztofa Piaseckiego, Stefana Friedmanna i Jana Pietrzaka; jak zwykle trafnie i dosadnie oceniających otaczającą nas rzeczywistość. Konwencje i koncerty poprowadzili ludzie estrady, w tym znany nam wszystkim Radosław Pazura.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami!


Film „III RP - kto miał rację?” oraz inne klipy wideo.
Warto zobaczyć!
25.06 - Warszawa
19.06 - Bydgoszcz
18.06 - Gdynia
12.06 - Częstochowa
11.06 - Rzeszów
05.06 - Olsztyn
04.06 - Elbląg
29.05 - Lublin
28.05 - Warszawa
27.05 - Radom
22.05 - Białystok
21.05 - Toruń
15.05 - Gorzów Wielkopolski
14.05 - Szczecin
08.05 - Wrocław
07.05 - Opole
06.05 - Kraków
03.05 - Łódź
02.05 - Kielce
01.05 - Katowice
30.04 - Poznań
19.03 - Warszawa
klipy wideo
przemówienia
Stefan Friedmann
Edyta Geppert
Lombard
Radosław Pazura
Krzysztof Piasecki
Jan Pietrzak
Ryszard Rynkowski
Stanisław Sojka
Justyna Steczkowska


Biuro Prasowe PiS
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: +48 (22) 694 19 14
+48 (22) 694 23 64
fax: +48 (22) 694 18 95
Służby Prasowe PiS
Rzecznik Prasowy
Adam Bielan
Dyrektor Biura
Konrad Ciesiołkiewicz
Katarzyna Doraczyńska
Sylwia Kwas
Tomasz Tretter


Copyright (c) 2005 PiS: Zespół IT · Wykonanie: Inventor Multimedia